Vägledning

 

Presentation

Författaren heter Michael Moon och är en fristående debattör med djupa rötter i miljörörelsen. Jag var med och bildade Miljöpartiet år 1981 och under ett antal år arbetade med partiets internutbildning. Då tog jag initiativ till en antologi: Gröna läseboken samt en serie småskrifter som gavs ut under samlingsnamnet Levande demokrati 

Mike_3

Denna blogg är en fortsättning på det arbetet och syftar till att
studera, utveckla och diskutera den gröna ideologin
 Hittills har detta arbete lett fram till en bok Grön filosofi. Tankar kring en ny ideologi. Den gavs ut 2014 på Arkiv förlag i Lund.

Ett kapitel i boken, den om Grön feminism är skrivet av Angela Aylward, som tidigare har arbetat för tankesmedjan Cogito.

Sedan tjugo år tillbaka är jag inte medlem i något politiskt parti men anser att jag tillhör  den gröna rörelsen i bred betydelse

Miljörörelsens historia – en modell

En annan del av projektet är utvecklandet av en interaktiv modell som  ska beskriva miljörörelsens historia under perioden 1900 till idag. Modellen ska vara kopplad till boken men den ska finnas digitalt. Modellen kommer i första hand att finnas i en svensk och engelsk version, men det kan bli aktuellt att översätta den till fler språk.

En första delversion av modellen finns i form av en studiehandledning.
Den gröna rörelsens framväxt. Studiehandledning till de fem första kapitlen.
Den finns i pappersform som ett häfte och kan köpas tillsammans med boken från Arkiv förlag i Lund.

En engelsk version av handledningen finns även elektroniskt som PDF.test kommer att vara gratis. En mer sofistikerad version som kräver professionell mjukvara kommer antagligen att kosta något att ladda ned.

Mer info om projektet kommer att läggas till efterhand eller du kan skriva till mig

moonmichael21@gmail.com

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s