Cogito och grön ideologi

by

Den gröna tankesmedjan Cogitos ordförande Per Gahrton deklarerar i en ny artikel http://www.cogito.nu/artiklar/hur-gront-ar-mps-forslag-till-nytt-partiprogram följande:

—Det är den gröna tankesmedjan Cogitos uppgift att slå vakt om och främja grön ideologi, också om det skulle innebära kritik av det gröna partiet. …

Som utgångspunkt för att diskutera förslaget till miljöpartiets nya partiprogram finns det inget fel i detta. Men hur väl förvaltar Cogito under Gahrtons ledning denna uppgift egentligen?

I den fortsatta texten står det:

—Det finns inget facit för vad som är grönt, typ marxismens lära om allmän lycka under proletariets diktatur eller liberalismens dogm om hur ”den osynliga handen” automatiskt fixar så att ohämmad profithunger utmynnar i allas jämlika välbefinnande. Det gröna tankandet har varken husgud eller katekes. Därför måste man gå till den gröna verkligheten, d v s till de gröna partier som finns i världen, och kolla vad de anser vara grön ideologi. Det är vad Cogito gjorde för några år sedan i skriften Behövs det en grön ideologi? Vi ville veta om det finns en gemensam värdegrund för gröna partier. Efter genomläsning av ett femtiotal partiprogram kom vi fram till att det finns ett dussintal tydliga ”gröna värden” som präglar alla gröna program. Frågan är nu: Hur förhåller sig MP:s programutkast till dessa universella gröna grundbultar?(Min kursivering)

Det där med att det inte finns några ”husgudar” eller ”katekes” är nog så sant men innebär detta att det enda man har att hålla sig till är de olika ”gröna” partiernas partiprogram? Detta skulle i så fall innebära att något grönt tänkande inte finns att hitta utanför dessa partiers politiska ställningstaganden; att det inte finns något av värde att hämta från alla de tusentals skrifter, böcker och artiklar som har publicerats under de senaste decennierna. Bara för att det inte finns något facit!

Om det vore så att det var bara de olika partiernas program som är ideologiskt intressanta hade det inte funnits något behov av en grön ideologi. Då hade den boken som Gahrton var redaktör för varit överflödig, med undantag för hans egen genomgång av olika gröna partiernas program. Svaret då på frågan i bokens titel “Behövs det en grön ideologi?” blir då ett “Nej”.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: