Ett inlägg i eftervalsdebatten

by

Tidigare i år avgick Per Gahrton (PG) från posten som ordförande i tankesmedjan Cogitos styrelse. Nu efter valet återkommer han som gästskribent med en betraktelse över den nyss genomlidna valrörelsen . Hans inledande poäng är att eftersom MP är ett politiskt parti är det logiskt att regeringsmedverkan är en central målsättning. Nu tycks MP vara där och ”det bör alla gröna vara glada över.”

Hans egen glädje är dock lite nedtonad p g a partiets tillbakagång, i synnerhet jämfört med EU-valet i våras. Han identifierar några skäl till detta varav bara ett i viss mån har med partiets eget agerande att göra: ”bristen på miljödebatt”. Men ändå intar han en försvarsposition när han konstaterar:
”Sanningen är ju att i de allra flesta miljöfrågor (se Naturskyddsföreningens översikt) blir en skarp och synlig konflikt mot borgarna en konflikt med S”.
Men just denna översikt innehåller en annan slående faktauppgift, som PG tyst glider förbi. Det framgår att det är två partier som framstår som i särklass bäst på miljöfrågor: Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Trots denna samsyn gjorde miljöpartiets ledare gång efter annan klart att de inte ville ha med Vänsterpartiet i en regeringskoalition, och därmed stödde de Löfvéns avståndstagande till det partiet.

Hur ska denna till synes bristande konsekvens förklaras? Jag ställde exakt denna fråga till MP:s partiledning, men det var ingen där som kände sig manad att svara. Då låg det nära till hands att misstänka att det handlade om taktik, att man inte ville skrämma bort de miljöinriktade borgerliga väljare som eventuellt skulle kunna tänka sig lägga sin röst på MP. Med andra ord förefaller det som om det är realpolitiska överväganden som blev viktigare än politikens innehåll. Och om denna tolkning stämmer hur pass glada bör alla gröna vara då deras parti är med och bildar regering?

Jag tar upp denna sak inte i första hand för att markera en oenighet mellan PG och mig, utan för att komplettera hans analys, dock på ett sätt som ter sig mindre smickrande för partiets nuvarande ledarskap.

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: