Den gröna rörelsen – en modell

I samband med boken Grön filosofi. Tankar kring en ny ideologi utarbetas en digitalmodell som kommer att finnas här på min blogg.
Modellens titel är Den gröna rörelsen – en historia.

Boken ges ut av Arkiv förlaget i Lund. Modellen finns även i pappersform (starkt förenklad) i boken.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: