Grön filosofi. Tankar kring en ny ideologi

Innehållet

Förord

Bokens upplägg

1. ”Inte höger, inte vänster utan rakt fram!”

2. På väg mot en grönare ideologi

Finns det en grön ideologi?
Olika betydelser av ideologi
Kriterier för ideologi
Ideologi – en sammansatt enhet

3. Var kommer de gröna idéerna ifrån?

Tidiga föregångare
En ny ideologi växer fram
Gröna tillkortakommanden

4. Våra olikheter – ¬olika nyanser av grönt

Fundis – Realos
Djup- och grundekologi
I stället för höger eller vänster?
”Survivalism” – Överlevnad till varje pris!
Grön andlighet
Ekofeminism
Relationen till det moderna

5. Figur och grund – ekologism och modernitet

Modernitetens olika faser
”Postmodernismen” – vad menas?
En grön vattendelare

6. Ansatser till en förståelse 1

Den (natur-)vetenskapliga ekologin
Den gröna etiken
Olika sorters biocentrisk etik
Ekocentrisk etik
En ny tid kräver en ny etik
Moralisk extensionism
Är egoism en form av etik?

7. Två sorters marxism – En utvikning

Den kritiska traditionen
Den ”vetenskapliga” traditionen

8. Ansatser till en förståelse 2

”Ett ekologiskt medvetande”
Processteori

9. Grön fenomenologi

Två sentida fenomenologer

10. Om fakta och värderingar

Värderingar som sanningar?
Faktum/värdering dikotomins sammanbrott
Epistemiska värderingar

11. Trubbel med dualismer

Distinktioner och dikotomier
Om motsatser
De kunskapsrelaterade dikotomier
Filosofiska följer av fakta-värderingar dikotomin
Objektivitet
Relativism
Standardreaktioner och ”bortförklaringar”
Instrumentalism

12. En grön praxis ¬– finns det?

Koordinationsdynamik (Coordination Dynamics)
Vad är ”praxis”?
Mot en grön praxis
Slutsats

13. Systemteori, förändringar mm.

Vad menas med ”system”?
Ett systems olika delar
Hur avgränsas ett system?
Återkopplingar (Feedback loops)
Om olika nivåer
Hierarkier och holarkier
Förändringar – på vilken nivå?
System är ”motsträviga”
Förändringspunkter
Linjäritet – Icke linjäritet

14. Att tänka med kroppen

”Knowing is doing”
”Embodied realism”
Det kognitiva undermedvetna
Abstrakta begrepp som metaforer
Grundkategorier
Enkla och sammansatta metaforer
Att överbygga klyftan mellan psyket och kroppen

 

15. Grön feminism och könets gåta (av Angela Aylward)

Feministens fråga
Dualismen man eller kvinna
Eko möter Queer
Könets gåta
Kroppens grammatik
Den postmoderna tolkningen: könet som adjektiv och verb och substantiv
Det gröna, feministiska subjektet

Bilaga 1. Att kompromissa: en metalog

Källor

Register

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: